CompaniesJobsFor Employers

SUPPLIER MANAGEMENT EXECUTIVE

Retail
Full-time
Please log in to view salary
KOTA BHARU, Kelantan

About The Job

 
Skop kerja : 
1) menjalankan operasi syarikat 
2) menjaga hubungan baik syarikat dengan syarikat luar 
3) menguruskan kewangan syarikat 
4) memantau staff bekerja secara dalaman & luaran 
5) mengawasi staff dalam kumpulan 
6) menjaga barangan dalam pejabat 
 
Working Scope: 
1) To carry out the operations within the company
2) To maintain a good relationship with other companies 
3) Manage company's finances 
4) Supervise the employees from internal to external
5) To control the staff within the organization
6) Handle office equipment

Job Requirements

 
Syarat : 
1) bujang 
2) 20-26 tahun sahaja 
3) mempunyai kenderaan 
4) tidak bekerja & tidak terikat 
5) disiplin, jujur, amanah dalam kewangan 
6) tiada pengalaman boleh mohon + elaun disediakan

Working Criteria: 
1) Single 
2) 20-26 Years Old 
3) Have own transport 
4) Not working and always available 
5) Disciplined, honest, dedicated in finances
6) No experience and allowances is available
jobs-malaysia-basic-company-sdn-bhd-job-supplier-management-executive